Tijdlijn realisatie woonvoorziening

 

(Tijdlijn lezen van onder naar boven. Recentste nieuws staat dus boven aan.)

Maart 2018

 • Intentie overeenkomst  voor de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ te Naaldwijk ondertekend op 27 maart 2018 door Marga de Goeij, wethouder Zorg Gemeente Westland, Kees Quak voorzitter van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk directeur van Projectikon.

1e Kwartaal 2018

 • Diverse gesprekken met Gemeente Westland op ambtelijk niveau ter bepaling stedenbouwkundige visie voor locatie Zuideinde (Zuyt Brugge)

December 2017

 • Toekenning ANBI status aan Stichting Droom Je Thuis per 01-01-2017 en aan Stichting Vrienden van Droom Je Thuis per 10-11-2017.

November 2017

 • Eerste gesprek met ambtenaar van de afdeling Planontwikkeling van de gemeente Westland.
 • Website Stichting Vrienden van Droom Je Thuis actief.
 • Gewijzigde doelstelling Stichting Droom Je Thuis: het organiseren en verlenen van zorg, alsmede het bieden van een optimaal woon/leefklimaat voor verstandelijke en meervoudige gehandicapten; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting wordt financieel ondersteund door de stichting: Stichting Vrienden van Droom je Thuis.
 • Statuten wijziging Stichting Droom Je Thuis.
 • Doelstelling Stichting Vrienden van Droom Je Thuis: Het verlenen van financiële steun aan het werk en de (identiteit)grondslag van de stichting Stichting Droom je Thuis in het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies en/of op andere wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Oprichting Stichting Vrienden van Droom Je Thuis.
 • Positief antwoord van Gemeente Westland op Quick scan locatie Zuideinde.

Oktober 2017

 • Quick scan voor locatie Zuideinde ingediend bij Gemeente Westland.

Augustus 2017

 • Presentatie notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

July 2017

 • Eerste gesprek met ambtenaar van de Gemeente Westland over realiseren wooninitiatief op locatie Zuideinde.

Juni 2017

 • Locatie Zuideinde in Naaldwijk komt in beeld.

Mei 2017

 • intentie overeenkomst met beoogde Zorgaanbieder.

December 2016

 • Presentatie Projectplan “woonvoorziening”.

April 2016

 • Facebook account Stichting Droom Je Thuis actief.

Juni 2015

 • Twitter account Stichting Droom je Thuis actief.

April 2013

 • Website Stichting Droom Je Thuis actief.

2012-2017

 • Organisatie van maandelijkse logeerweekenden, meestal op Park Vlugtenburg in ’s-Gravenzande in 2 vakantiewoningen, in eerste instantie met 3, later 9 kinderen/jong volwassenen uit de doelgroep zoals vermeld in de statuten.

 November 2012

 • Doelstelling Stichting Droom Je Thuis: het voorzien in een kleinschalige woon en/of verblijfsgroep voor mensen met en verstandelijke en/of lichamelijke en/of een autismespectrum stoornis door het beheer en/of het mogelijk maken van het gebruik van (een combinatie van) speciaal daartoe ingerichte woonhuizen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Oprichting Stichting Droom Je Thuis. 

Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht.

Wij worden ondersteund door