Projecten

Alle projecten (groot en klein) waar we sponsoring voor nodig hebben zijn hier te vinden. De sponsorprojecten hebben elk een andere doelgroep binnen het D.J.T. huis, maar zijn allemaal even welkom.

Op deze pagina ziet u het overzicht van alle Droom Je Thuis sponsorprojecten.

Project 1: X-Y Tilsysteem

Voor een aantal bewoners zal er een tilsysteem nodig zijn.

Door een beweegbare rail met trolleys haaks onder twee vaste rails te plaatsen, ontstaat een zogenaamd XY systeem waarmee de lift een groot vlak kan bereiken. De systemen kunnen aan elkaar worden gekoppeld zonder het bedienen van schakelaars, het systeem volgt volledig automatisch. Wij verwachten dat er minimaal 6 X-Y  liften zullen moeten worden aangeschaft.

Materiaal en installatiekosten €65.340,- Bouwkundige kosten €13.500,- Totale kosten €78.840,-

Tussenstand

Euro

Project 2: Snoezel-Ontsp.ruimte

Onze bewoners zijn zeer gebaat met het hebben van een snoezelruimte. Een ruimte waar zij tot rust kunnen komen in volledige ontspanning. De oppervlakte van deze ruimte is ongeveer 15 m².

Materiaal en installatiekosten €43.000,- Bouwkundige kosten €54.947,- Totale kosten €97.947,-

Project 3: Domotica

Voor de meeste van de bewoners zal in de 12 afzonderlijke appartementen cameratoezicht nodig zijn. De slaapwacht kan op deze manier voldoende toezicht houden. Voorts dient er een alarmfunctie aanwezig te zijn als een bewoner hulp nodig heeft.

Materiaal en installatiekosten €51.300,- Bouwkundige kosten €22.00,- Totale kosten €73.300-

Tussenstand

Euro

Project 4: Robotica

Sociale robots

Robots die sociale taken vervullen. Autonoom of via telepresence toepassingen waarbij de de zorgverlener op afstand contact onderhoud.

Een Nederlandse Zorginstelling heeft de inzet van een sociale robot onderzocht bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Met positief resultaat, zo leerde het experiment met robot Phi die twee weken bij een cliënt in huis logeerde.

Robot Phi hielp met praktische zaken, zoals het helpen herinneren om medicijnen in te nemen, maar had vooral een sociale functie. De client kon haar verhaal kwijt. “Phi voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke dingen kon doen. Ik ga haar missen als ze weer weggaat”, zei de client. Het bleek dat Phi voor de client meer mogelijkheden bood voor eigen regie – bijvoorbeeld door te herinneren aan bepaalde zaken of door acties te suggereren. Daardoor konden de begeleiders zich meer richten op andere zaken en persoonlijke aandacht.

Belangrijk blijft dat de robot zich blijft ontwikkelen, de cliënt beter leert kennen en zo zijn gedrag kan aanpassen. Bij een sociale robot is het leren herkennen van emoties bijvoorbeeld belangrijk en daar ook op reageren. Daarnaast zijn er voornemens om een “robotplatform” te bouwen waarmee zorgverleners zelf een basisprogramma makkelijk kunnen aanpassen aan de wensen en de behoeften van de individuele cliënt.

 

 

Project 5: Toegangsystemen

In onze woning zullen de deuren middels enkele of dubbele draaideurautomaten bediend moeten worden in trekkende of duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc.

De verwachting is dat er 17 draaideur automaten nodig zijn.

Materiaal en installatiekosten €61.710,- Bouwkundige kosten €11.00,- Totale kosten €72.710,-

Project 6: Elektronische kluizen

In ieder van de 12 appartementen komt een ingebouwde elektronische kluis waar de bewoner (kleine) waardevolle eigendommen kan bewaren en waar alleen de bewoner en/of zijn/haar verzorger toegang tot heeft. Denk hierbij aan geld, verzekeringspapieren en andere belangrijke zaken.

Er zijn 13 kluizen nodig (ook 1 voor het kantoor)

Materiaal en installatiekosten €7.000,- Bouwkundige kosten €3.000,- Totale kosten €10.000-

Tussenstand

Euro

Project 7: Liftinstallatie

De bewoners van het Droom Je Thuis huis zijn in meerderheid niet in staat om trappen te belopen en zijn dus altijd aangewezen op een lift installatie.

Materiaal en installatiekosten €25.00,- Bouwkundige kosten €38.424,- Totale kosten €63.424-

Tussenstand

Euro

Project 8: Atrium

Stichting Droom je Thuis wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap in Westland en wil graag een ruimte creëren in het atrium, waarin eigen gemaakte producten kunnen worden verkocht en/of gezellig een kop koffie/thee kan worden gedronken.

Materiaal en installatiekosten €0,- Bouwkundige kosten €80.050,- Totale kosten €80.050,-

Tussenstand

1
Euro

Project 9: Meerkosten Wooninitiatief

Er is extra geld nodig om de meerkosten van het wooninitiatief t.o.v. de reguliere bouwkosten in de sociale sector gefinancierd te krijgen. Deze meerkosten (bouwkundige kosten voor bijv. brede gangen, woonkamers, keuken, voorraadruimte) bedragen 15%-20% van de reguliere bouw- en grondkosten. De bouwkundige kosten die behoren bij de projecten zijn aan de projecten toegerekend. De verhuurder van het gebouw neemt ook een substantieel deel voor zijn rekening. 

De meerkosten na toerekening bedragen €133.202,-

Tussenstand

Euro

Project 10: Meubilair gezamenlijke woonkamers en inrichting keukens

De 12 appartementen van het Droom Je Thuis huis zullen individueel worden ingericht door de jongeren. De twee gemeenschappelijke woonkamers zullen echter extra moeten worden ingericht. De bewoners zullen vaak gebruik gaan maken van de gezamenlijke woonkamers voor de maaltijden, thee/koffie drinken, sociale interactie en huisvergaderingen. De woning zal gebouwd worden in 2 etages waarbij 6 jongeren één woonkamer delen. De 6 banken en 2 eettafels met stoelen dienen te bestaan uit duurzaam materiaal wat makkelijk te reinigen is (anti-bacterieel en brandvertragend). Ook andere meubels en stoffering (salontafels, kasten, lampen, tv’s en gordijnen/vintage/luxaflex) zijn nodig voor een huiselijke inrichting.

Daarnaast zal er een open keuken in de gezamenlijke woonkamer (2x) ingericht worden die geschikt moeten zijn voor voedsel bereiding voor (2x) 6 cliënten en hun begeleiding.

Dit alles betekent een kostbare aanschaf die de bewoners niet zelf kunnen betalen en waarvoor wij financiele steun zoeken bij sponsoren.

Materiaal en installatiekosten €49.825,- Bouwkundige kosten €66.602,- Totale kosten €116.427-

 

Tussenstand

Euro

Tussenstand

Voltooid

Euro

Project: Rolstoelbus

Wij maken in de logeerweekenden regelmatig gebruik van busvervoer tijdens uitstapjes. Tot nu toe zijn we hiervoor aangewezen op een taxibusje.Een grote wens van ons is om het vervoer van cliënten zelf ter hand te nemen middels een eigen (tweedehands) rolstoelbus. Wij verwachten dat het vervoer van onze kids in de toekomst alleen maar gaat toenemen, zeker als ons wooninitiatief gerealiseerd is. Het geld dat nu uitgeven wordt aan taxivervoer willen wij liever investeren in het uitbreiden van de logeermogelijkheden. Met een eigen rolstoelbus zijn we als Stichting onafhankelijk van taxibedrijven en worden de mogelijkheden tot uitjes verder uitgebreid. Zo kunnen we onze kinderen nog meer laten genieten van het logeren.

Totale kosten €25000,-

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57