Vrienden van Droom Je Thuis

Help meebouwen aan het Droom Je Thuis Huis

Intentieovereenkomst herontwikkeling locatie 'Zuyt Brugge' in Naaldwijk getekend!

Marga de Goeij, wethouder Zorg, Kees Quak voorzitter van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk directeur van Projectikon hebben 27 maart de intentieovereenkomst voor de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en Zuideinde in Naaldwijk.
Stichting Droom je Thuis wil op het perceel naast de voormalige Kistenfabriek appartementen realiseren die geschikt zijn voor begeleid wonen voor jongeren met een beperking. Projectikon wil op deze locatie appartementen voor senioren en/of starters realiseren. Samen met de gemeente onderzoeken partijen de mogelijkheid om beide ontwikkelingen zo te combineren dat er een onderlinge samenhang is.

Op de foto: Onder toeziend oog van ouders en hun kinderen van Stichting Droom je Thuis tekenden Julian Heemskerk (Projectikon), wethouder de Goeij (gemeente Westland), Lonneke, en Kees Quak (Stichting Droom je Thuis) de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het gebied ‘Zuyt Brugge’ in Naaldwijk. (foto: Thierry Schut Fotografie)

Tank en Schenk voor DJT

Anders denken, anders tanken

Het nieuwe tankstation-merk Peut van coöperatie De Vrije Pomp (DVP) wil in de toekomst een netwerk optuigen van zo’n honderd stations. Peut is een oud-Hollandse term voor brandstof en is afgeleid van het woord petroleum. Het is een merk dat een beetje rebels is, lef uitstraalt, ondernemend is, maar ook nuchter en Hollands.

Sinds een aantal weken is het tankstation (ex Argos) aan de Kruisbroekweg over gegaan in Peut. Per getankte liter draagt Peut Naaldwijk 1 cent af aan een goed doel.

Welke doel dat is, bepaal jij als klant zelf op de iPad bij de kassa.

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis staat ook in het lijstje, waaruit je kan kiezen. Kies voor ons en in plaats van te sparen voor de zoveelste handdoek, ga je nu naar huis met het goede gevoel dat je meehelpt het Droom Je Thuishuis te realiseren in Naaldwijk, waarin jongeren met een meervoudige beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van de lokale gemeenschap en zo kunnen leven in een ‘inclusieve’ samenleving, waarbij iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen.

Ladies Run 2018 voor DJT

Ook dit jaar zal er een week na de Rotterdam marathon, op zondag 15 april, weer een Ladiesrun worden georganiseerd bij AV Waterweg. Het is alweer de tiende editie van dit evenement voor het goede doel. De naam van het goede doel is via een poll gekozen en de keuze is op Stichting Droom Je Thuis gevallen. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat de Ladiesrun Lustrum 2018 dit jaar voor de jongeren van Droom Je Thuis loopt.

De donatie die wij ontvangen wordt besteed aan het tilsyteem dat wij gaan installeren in ons toekomstige Droom Je Thuis Huis. Het tilsysteem zal nodig zijn voor een aantal bewoners zodat de benodigde transfers op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Veilig en verantwoord voor de gehandicapte bewoner én de zorgverlener.

Namens de toekomstige bewoners en hun ouders bedanken wij de deelnemers van de Ladies-Run 2018 hartelijk voor uw steun. Steun waarmee het DJT-huis van alle gemakken kan worden voorzien om het volledig aan te passen aan de bewoners.

Wilt u mee doen aan deze run? Op 15 april start de 10de Ladiesrun om 10 uur op de atletiekbaan bij AVWaterweg Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Je kunt vanaf 08.30 u inschrijven.

Locatie Zuideinde Naaldwijk

De gemeente Westland heeft in haar antwoord op onze Quick Scan aangeven dat zij positief staat tegenover ons initiatief om de locatie Zuideinde te transformeren naar begeleid wonen en zij willen in overleg met ons om tot een gedegen plan te komen. Vol energie gaan wij de komende periode hiermee aan de slag.

Nieuwsbrief

Een tot twee keer per jaar geven wij onze nieuwsbrief uit. Indien er aanleiding is om nieuws eerder en vaker te delen, dan zullen extra nieuwsbrieven worden gepubliceerd. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen meld u dan aan via onderstaande knop en stuur ons een bericht via het contactformulier waarbij u als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” gebruikt.

Benefietconcert WKV Musica

In het najaar van 2018 (oktober) zal Westlandse Koorvereniging Musica een benefietconcert organiseren in de protestantse kerk aan de Burg. Kampschöerstraat te Monster waarbij de opbrengst ten goede komt aan het wooninitiatief van Stichting Droom Je Thuis. Indien de exacte datum van het concert bekend is zal dit via onze website (zie ook agenda) en Facebookpagina kenbaar worden gemaakt. U kunt ook de agenda van WKV Musica raadplegen.

Droom Je Thuis als uw goede doel?

Af en toe ontvangen wij giften van mensen uit het Westland en omstreken die voor hun verjaardag of jubileum een goed doel hebben uitgekozen en die hun gasten vragen om i.p.v. een cadeau, geld te geven voor dit goede doel. Misschien denkt u er ook over na om uw feestelijke gelegenheid te koppelen aan Stichting Droom Je Thuis. U steunt daarmee een hartverwarmend doel en daar zijn wij heel blij mee. Dank u wel voor uw hartverwarmende steun.

Wij zijn de kanjers van Droom Je Thuis

Video afspelen
Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht
Kees Quak
Voorzitter

Liefdevol wonen met zorg in het mooie Westland

Wij bevelen Stichting Droom Je Thuis aan bij u

“Een prachtig doel om aan bij te dragen”, ” uw support ten volle waard”

Sjaak van der Tak

Oud burgemeester gemeente Westland

Koos Karssen

Oud burgemeester gemeente Maassluis

Droom Je Thuis wordt ondersteund door

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL58 RABO 01770 99380